Thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019

Họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2016-2017

 Sáng ngày 11/09/2016, trường THPT Hạ Hòa tổ chức cuộc họp phụ huynh học sinh toàn trường đầu năm học 2016-2017

Cuộc họp diễn ra hai phần:

Phần thứ nhất, toàn thể phụ huynh toàn trường họp với BGH Nhà trường tại sân trường. Tại phiên họp này, thay mặt lãnh đạo Nhà trường, thầy giáo Nguyễn Tiến Đường đã báo cáo trước toàn thể phụ huynh kết quả công tác giáo dục của Nhà trường trong năm học 2015-2016, trong đó nhấn mạnh kết quả rèn luyện và học tập, biện pháp quản lý, giáo dục học sinh. Báo cáo cũng đưa ra phương hướng năm học 2016-2017, trong đó nhấn mạnh sự tăng cường sự phối hợp giữa phụ huynh học sinh với Nhà trường trong công tác giáo dục, quản lý học sinh. Đồng thời, đẩy mạnh việc ôn tập, hướng dẫn học sinh thi THPT quốc gia theo phương án mới.

         Phần thứ hai, được sự ủy quyền của Hiệu trưởng, phụ huynh họp với giáo viên chủ nhiệm theo đơn vị lớp. Giáo viên chủ nhiệm đã thông báo tới phụ huynh kết quả hai mặt của học sinh trong lớp, những khuyết điểm cần đưa ra bàn bạc, trao đổi phương hướng năm học 2016-2017, kiện toàn ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2016-2017. Tại hội nghị, phụ huynh học sinh đã ký cam kết quản lý con em không vi phạm luật ATGT và các tệ nạn xã hội.  


Nguyễn Thế Lượng


Thông tin đã đăng